Перспективи розвитку машинобудування та транспорту

Міжнародна науково-технічна конференція

   

Головна

    Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту», яка відбудеться 13-15 травня 2019 року.

    Метою конференції є забезпечення можливостей для поширення найновішої наукової, технічної та інженерної інформації в напрямку розвитку галузевих технологій та обладнання, автомобільної техніки і технологій, методів динаміки машин та споруд, матеріалознавства і обробки металів тиском, а також пропаганди наукових досягнень провідних вчених України і зарубіжних країн.

  Інформаціне повідомлення Information.pdf.
Тематичні напрями роботи конференції :
- Проблеми динаміки та міцності машин і споруд;
- Теоретичні та прикладні задачі обробки металів тиском і автотехнічних експертиз;
- Проблеми розвитку галузі штучних імплантів в механічній біоінженерії та підготовки фахівців в концепції реалізації проекту BIOART;
- Транспортні системи і технології;
- Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій;
- Використання вібрації в техніці та технологіях;
- Технології та системи автоматизації машинобудування;
- Інноваційні технології в галузі підготовки фахівців технічних спеціальностей.
    Заявка на участь у конференції подаються до 10 квітня.
    Заявка на участь у конференції: Zajavka.doc.
 
    Тези на конференцію надсилаються електронною поштою за адресою: PDMT2019@gmail.com до 20 квітня.
 
    Доповіді, які пройдуть апробацію на науково-технічній конференції і визначені як кращі на секційних засіданнях, будуть надруковані у закордонних виданнях, що індексуються у наукометричній базі Scopus.
 
    Кращі доповіді будуть надруковані в журналах: «Вісник Вiнницького політехнічного інституту»; «Вiсник машинобудування та транспорту»
 
 
 
    Реквізити для зв’язку:
Е-mail: PDMT2019@gmail.com
тел. (+38) 098 470 93 92
Поліщук Леонід Клавдійович